KVK nummer: 63573415 info@eerstziendanleren.nl (0513) 41 56 40

Leermiddelen voor kinderen met een achterstand in de taalontwikkeling.

Eerst zien dan zinnen maken
Een spel om de zinsbouw te oefenen met visuele ondersteuning.

wie1rentwanneer1waar 1                      wanneer2 doen+watwie2wat2waar2

Eerst zien dan klanken horen
Een spel voor het oefenen van fonemisch bewustzijn (rijmen, auditieve synthese, beginklank, deletie) met
visuele ondersteuning van plaatjes en letters. ZIEN en tegelijkertijd BENOEMEN staat centraal.

rijmensynthese 1beginletter adeletie

Eerst zien dan vertellen
Een spel om te praten over de verschillen waarbij begrippen en voorzetsels worden geoefend.

beker stiftvol leegtreinparapluschoenenbeertjefietsmolen

Eerst zien dan woorden leren
Een spel om de woordenschat te oefenen met de visuele ondersteuning van foto’s.

onderweg-a1onderweg-b2

Eerst zien dan schrijven
Een spel om in tweetallen de spelling te oefenen van woorden met open en gesloten lettergrepen (koop-kopen / kop-koppen) en meervoudsvormen met s > z en f > v (huis-huizen / korf-korven).