KVK nummer: 63573415 info@eerstziendanleren.nl (0513) 41 56 40

Spelling
Eerst zien dan schrijven


  

Eerst zien dan schrijven is een spel om in tweetallen de spelling te oefenen van woorden met open en gesloten lettergrepen (koop-kopen / kop-koppen) en meervoudsvormen met s > z en f > v (huis-huizen / korf-korven).
Bij ieder woord is een foto afgebeeld waardoor het woord betekenis krijgt. De schrijfwijze van woorden beklijft hierdoor gemakkelijker.
Om de lange en korte klinkers, de tweeklanken en de medeklinkers die veranderen beter te herkennen, zijn kleuren gebruikt. Deze komen overeen met de kleuren die zijn gebruikt door www.dtgeenprobleem.nl

De spelers pakken om de beurt een kaartje. Hierbij wordt het woord gelezen, opgezocht op de onderkaart, in gedachten gehouden en vervolgens opgeschreven en gecontroleerd door de medespeler.

Het spel bestaat uit 20 onderkaarten, 160 bijbehorende kaartjes en kopieerbladen.
Het spel wordt met 2 kinderen gespeeld met 2 onderkaarten en 16 bijbehorende kaartjes en een kopieerblad.

Voor kinderen van groep 4 en 5

Prijs: € 38,95